You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Torsdag, 18 Juli 2024
Search

Saidac Communication - Rådgivning, föreläsning och workshop om varumärke

Varumärke – Attraktion & Anseende

Saidac Communication är rådgivare kring varumärke, värderingar, företagskultur och medarbetarskap.

Företag inser att varumärket är värdefullt. Trots detta upplever många att varumärket är  abstrakt.
Ett varumärke kan bara bli tydligt för användare och omvärld, om det först är tydligt för den egna organisationen. Men varumärket  är beroende av kulturen, värderingarna, såväl ledarskap som medarbetarskap. Människor söker och attraheras av företag som har ett större syfte med sin verksamhet.

Idag när tekniken blivit tongivande behöver företag en filosofi – efterfrågad av såväl medarbetare som användare. Filosofin kommer att handla mindre om att hårdsälja och mer om givande relationer med kunder, användare, partners och myndigheter.

modell 1

Varumärket är externt, kunden och användaren sätter betyget. Företagskulturen skapas internt av ledning och medarbetare över tid. Värderingarna kan bidra negativt/positivt till både varumärket och kulturen.  

Stefan Saidac är rådgivare och föreläser om varumärke, företagskultur, värdegrund och kommunikation. Även workshops och second opinion kan ingå i uppdragen. Varumärkesvärdering, vad varumärket är värt, kan utföras i samarbete med Groth & Co och Grant Thornon.

 


Även börsbolag blandar ihop Vision & Mission

Läs några årsredovisningar: Du kommer upptäcka att stora börsbolag blandar ihop vision och mission. Om begreppen är oklara för företagsledningen,
Aktiebolag_vision
hur är det då för medarbetarna? Som dessutom förväntas leva efter visionen, och helst ska inspireras och motiveras av den.
Det här är en gångbar definition:

Vision = Vår gemensamma strävan efter utveckling och förbättring – och för vem.

Mission = Meningen med vårt arbete, i ett dagligt perspektiv. Varför företaget/varumärket finns.

Det finns alternativ, det gör det alltid. Vi använder helst inspirerande och tydliga begrepp, till exempel:

Vem vi är –
Vad vi vill –

Good to Great-principen kan också få medarbetarna att förstå, känna och uträtta.

Även Kärnvärden är begrepp som ofta används för att visa riktningen för arbetet.
Tyvärr brukar kärnvärden snarare vara klyschor och allmängods än särskiljande och inspierande ledord för verksamheten.
Många företag har till exempel kvalitet som kärnvärde. Vem ville inte ha kvalitet? Men kvalitet ur vilken aspekt? Kvalitet som är hygglig eller världsledande?
Kärnvärden bör också ges ett sammanhang och ledas i bevis med exempel som är relevanta för medarbetarna. Ska kärnvärdena ge medarbetarna energi och ledning i det dagliga arbetet måste man välja sina ord – egna ord.

 


Het debatt om Stockholms varumärke

Heta känslor och många kommentarer kring Saidac Communications debattartikel i SvD.

Frågan är hur länge Stockholmarna måste stå ut med påhittet "The Capital of Scandavia"
Läs hela artikeln och kommentarerna:

Stockholms_varumarke

Nya företagsanalyser av Jim Collins

Good to Great är förmodligen världens mest lästa och uppskattade managementbok. Nu har Jim Collins forskat vidare och beskriver Hur jättarna går under – och varför vissa företag aldrig ger upp

Jim_Collins_jttarna
 

Metodiskt analyserar Collins hur det går till när stora företag faller, i fem steg. Kan nedgången upptäckas i tid och undvikas? Hur långt kan ett företag falla innan dess totala undergång är oundviklig. 

Det är tänkvärt om exempelvis IBM och Bank of Americas uppgång och fall, framför allt varför, och om vägen tillbaka. Det handlar om företagskultur och i förlängningen om det som kunderna upplever, varumärket.

Precis som i Good to Great kommer allt tillbaka till att skillnaden är människor – med rätt inställning.

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable