You are here:
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Torsdag, 25 April 2024
Search

Saidac Communication - Rådgivning, föreläsning och workshop om varumärke

Ta fram en vinnande vision

En bra vision inspirerar och tilltalar både medarbetare och kunder. Men det är få företag som kan konsten att formulera en vision som är tillräckligt trovärdig.

Ditt företag har säkert en vision. Tänk efter, hur låter den? Kan alla medarbetare visionen utantill? Och hur många gillar och inspireras av den?

Allt för många visioner kan gälla vilket företag som helst. "Är det viktigt med en vision?"
Ja, om visionen är intelligent och inspirerande blir den inte bara ett internt styrmedel utan även något som kunder och omvärlden uppskattar. En del av varumärket.

Det finns inga regler. En vision kan vara en kort mening eller fylla en A4-sida. Oavsett längd, det som avgör är att innehållet är gripbart och engagerande.

Vissa tycker att begreppet vision låter storslaget, andra menar att det låter flummigt. Visionen kan naturligtvis kallas något annat. Många företag använder egna begrepp som "vilka vi är", "vad vi vill", "vår väg", "riktningen", "vår strävan" och liknande.

Oavsett begrepp ska innehållet ange en önskan och ett långsiktigt mål som är relevant och har betydelse för människor. Läser du några årsredovisningar kan du upptäcka att begreppen vision och mission används – och ofta blandas ihop. Om begreppen är oklara för företagsledningen, hur är det för medarbetarna?

Vad är då skillnaden mellan vision och mission?

Något förenklat kan man säga att visionen berättar vad vi vill uppnå. Det vill säga den önskade och ideala målbilden för vår gemensamma strävan.

Missionen talar om vad vi gör, för vem vi gör det, och varför vi gör det – i ett dagligt perspektiv. På engelska används mission statement oftare än vision.

Vad är då en bra vision? När vi läser en vision kopplas den automatiskt ihop med bilden vi har av företaget. Är företaget attraktivt och framgångsrikt, uppfattas visionen som positiv.

Om företaget är mediokert med låg lönsamhet och har en vision om "världsklass" blir det svårt med trovärdigheten.

Mariestad bättre än Stockholm!
I dag har inte bara organisationer och företag visioner. Även kommuner formulerar sin önskade framtid. Stockholms stad har sedan 2007 en långsiktig vision för Stockholms utveckling: "Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass". Ganska feltänkt: Stockholm är redan i en klass för sig i världen, det finns inte ett annat Stockholm. Visionen är dessutom så bred att den inte är gripbar.

Mindre Mariestad har däremot utformat en föredömlig vision för 2030 med fem konkreta och attraktiva utvecklingsområden som baseras på naturliga förutsättningar.

Mariestads vision är lång och välformulerad. Den ryms inte här, men gå gärna in och läs den på kommunens webbplats.

Checklista för att definiera en vision

Visionen ska ha ett större syfte än att öka lönsamheten. Kunder köper inte företagets vinst utan produkter och tjänster som står för något och håller vad de lovar.

Tvinga inte fram visionen

Det är tyvärr vanligt med allmängods som "Vi ska bli ledande i Norden" utan att berätta för vem, på vilket sätt och varför. Avsätt tid för att definiera en fungerande vision som ger intern stolthet.

Att tänka på:

1. Rikta visionen till medarbetarna, men även till kunder, partners, media och samhället i stort.

2. Visionen ska länka till affärsidén och stå sig över tid.

3. Gör den utmanande och samtidigt möjlig att uppnå.

4. Särskiljande mot andra företag.

5. Inspirerande och human – människor ska bli motiverade att utföra stordåd.

6. Visionen kan vara lång eller kort, bara innehållet är relevant.

7. Komplettera gärna orden med en mental bild (den tävlande ser sig överst på prispallen i OS eller lyfta bucklan i Wimbledon).

Exempel på bra visioner:

Ikea – Att skapa en bättre vardag för många människor

Jag gillar att visionen fokuserar på kunderna. Samtidigt ställer den krav på organisationen att utveckla attraktiva produkter till priser som tilltalar många människor. "En bättre vardag" behöver inte bara handla om möbler utan öppnar upp för nytänkande, exempelvis lanserar Ikea nu en serie med hemelektronik. Mer kommer säkert.

Skatteverket – Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig

Vissa har en vision som knappt går att hitta, som inte bidrar med stolthet eller visar vad man står för. Med Skatteverket är det tvärtom. Deras vision är i högsta grad synlig. Varje sida på Skatteverkets webbplats är märkt med visionen "Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig".

Det är en intressant och storslagen vision för en statlig myndighet. Den är storslagen och i högsta grad önskvärd för de allra flesta. Samtidigt förpliktigar visionen för både medborgare och inte minst för Skatteverket. För att uppnå visionen måste Skatteverket, kommunicera tydligt, vara tillgängliga och ge service. Skatteverkets välutvecklade webbplats med e-blanketter och tjänster som e-deklaration är några exempel.

Den här bakgrunden ger Skatteverket till sin vision:
"I medborgarnas tjänst. Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Vi arbetar för enkla och tidsenliga regler. Vår ambition är att vara den bästa förvaltningen i medborgarnas tjänst. För att vi ska klara den uppgiften behöver våra anställda ha både rätt kompetens och rätt inställning till uppdraget. Vårt förhållningssätt och bemötande är avgörande för förtroendet för oss."

Trafikverket – Nollvisionen

Trafikverket har en fantastisk och högst mänsklig vision – en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt och samtidigt en strategi för säkrare transporter med tolv konkreta områden som hastighet, nykterhet, säkra vägar och räddning. 
Den svenska nollvisionen har även uppmärksammats internationellt och gått på export till EU och hälften av USA:s stater. Felfinnare gnäller om att nollvisionen inte kan uppfyllas. Men det är en fungerade och tydlig vision som leder arbetet i rätt riktning för att rädda liv. Vem vet, en dag kanske visionen blir verklighet.

Lycka till med visionen!

Artikeln är publicerad i CFO World med tillstånd av Stefan Saidac

 


BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable